Format Danmark vil kendes på:

  • tilfredshed med det leverede produkt
  • tillid til at produkternes indhold svarer til analyserne
  • sikkerhed for levering til den aftalte tid
  • gensidig åbenhed om produkternes kvalitet

    For at nå disse mål udviser Format Danmark:

  • fuld tillid til vore kunders kvalitetsbedømmelse
  • fuld åbenhed om produkternes indhold, oprindelse og deres producent.